ÁSZF

Utazásszervező adatai:

Tickair Ügynökség Kft.

Székhely, Telephely és how to choose a down pillow Levelezési cím: 7800 Siklós, Petőfi u. 26.
Telefonszám: +36/20 525-6870
E-mail: tickair@tickair.hu
Weboldal: www.tickair.hu
MKEH eng.szám: U-001577
Adószám: 25010594-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-081127
Vagyoni biztosíték mértéke (külföldi utazásszervezői tevékenység): 18.000.000 Ft
Vagyoni biztosíték mértéke (belföldi utazásszervezői tevékenység): 500.000 Ft
Vagyoni biztosíték típusa: Biztosítás
Vagyoni biztosítékot kezelő biztosító: EUB Zrt.

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben, és az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI..28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően a Tickair Ügynökség Kft. az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint az e-mailben utas részére kiküldött részletes tájékoztató együttesen képezi az utazási szerződést. Az e-mailben utas részére elküldött egyedi tájékoztató typemyessay tartalmazza az alábbiakat:

Csak repülőjegy foglalása esetén:
– úti célt, útvonalat, menetrendet,
– poggyásszal kapcsolatos feltételeket
– repülőjegy pontos árát, fizetési feltételeket,

Utazási csomag esetén:
– úti célt, útvonalat, menetrendet,
– poggyásszal kapcsolatos feltételeket,
– szálláshely helyét, típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, a szálláshely szerinti ország szabályainak megfelelő komfortfokozatát,
– a részvételi díj forintban meghatározott összegét és azt, hogy ez mely részszolgáltatásokra nyújt fedezetet,
– a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő esetleges helyi adókat, díjakat,
– a fizetési feltételeket,
– a szállítóeszköz(öke)t, annak jellemzőit és kategóriáját,
– az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást (étkezési rendet),
– minden egyéb fontos tudnivalót, mely az utazást érinti.

Az e-mailben elküldött tájékoztatóban, valamint jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazásszervező és- közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.), Korm. Rendeletben és a Ptk.-ban foglaltakat kell alkalmazni.

1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást vagy repülőjegyet a megrendelő (utas) megrendelte, a díj előlegét befizette, jelentkezését a Tickair Ügynökség Kft. elfogadta, nyilvántartásba vette és visszaigazolta.

2. Az Utas kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a Tickair Ügynökség Kft. útmutatásai alapján.

3. Az utas köteles a Tickair Ügynökség Kft. által kért adatokat (név, lakcím, születési dátum, utazáshoz használni kívánt dokumentum száma és lejárati dátuma) részére biztosítani.

4. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori (útlevél, vám, vízum….) jogszabályokat megismerni, azokat betartani. Ennek elmulasztása esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az utazásszervező jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni. Az utóbbiak vonatkoznak arra az esetre is, ha az utas a megadott indulási időpontnak megfelelően nem jelenik meg induláskor.

5. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas felel.

6. Az utas maga gondoskodik a poggyászai őrzéséről. A poggyászok megrongálódásáért minden esetben a szállító (pl. légitársaság, busztársaság) felelős, a Tickair Ügynökség Kft. a megrongálódott vagy elhagyott poggyászokért felelősséget nem vállal!

7. A Tickair Ügynökség Kft. köteles a tájékoztatóban megadott utazást az utas részére biztosítani, és legjobb tudása szerint eljárni annak érdekében, hogy az utazás során minden zökkenőmentes legyen.

8. Amennyiben az utazás vis major okok miatt (mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, a közúti, vasúti, ideiglenes lezárása esetén) elmarad, vagy módosításra kerül sor, az utazási iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, ilyen esetekre a vonatkozó 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az irányadó.

9. Amennyiben az e-mailben küldött tájékoztató nem tartalmaz erre vonatkozó külön szabályozást, a Tickair Ügynökség Kft. által szervezett utazásoknál a név és az időpont nem módosítható, és az utazás illetve repülőjegy nem lemondható.

10. A Tickair Ügynökség Kft. helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utas szavatossági igényeinek kielégítésére a 281/2008 (XI/28.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

11. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy igényeiket, vitás kérdéseiket lehetőség szerint békés úton, megegyezéssel rendezik.

12. A szerződő fél kijelenti, hogy az ÁFA-ról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII.tv. 206.-§-a alapján nem adóalanyként, vagy nem (áfa)adóalanyi minőségében (hanem utasként) veszi igénybe a szolgáltatást.